Cầu Cửa Đại – Tỉnh Quảng Nam

Cầu Cửa Đại – Tỉnh Quảng Nam được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCTDƯL;

Sơ đồ nhịp: (39+8×40+39)m + (70+120+3×150+120+70)m + (39+4×40+39)m. Nhịp dẫn là dầm SuperT, nhịp chính với sơ đồ (70+120+3×150+120+70)m là dầm hộp liên tục đúc hẫng cân bằng với khẩu độ nhịp lên tới 150m.

Cầu Cửa Đại - Tỉnh Quảng Nam

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau