Công trình Nhiệt điện Sông Hậu 1 – tỉnh Hậu Giang

Công trình Nhiệt điện Sông Hậu 1 - tỉnh Hậu Giang

Công trình Nhiệt điện Sông Hậu 1 - tỉnh Hậu Giang

Công trình Nhiệt điện Sông Hậu 1 - tỉnh Hậu Giang

Công trình Nhiệt điện Sông Hậu 1 - tỉnh Hậu Giang

Công trình Nhiệt điện Sông Hậu 1 - tỉnh Hậu Giang

Công trình Nhiệt điện Sông Hậu 1 - tỉnh Hậu Giang

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau