Cầu Phú Long – TP. Hồ Chí Minh

Cầu Phú Long – TP. Hồ Chí Minh thi ng bằng ng nghệ đúc hẫng cân bằng khẩu độ 120m và dầm hộp trên đà giáo cố định khẩu độ 40m, khánh thành năm 2011.

Cầu Phú Long - TP. Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau