Cầu Kênh Ngang

  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  • Giá trị ng ty 479 thực hiện: 54229 triệu đồng
  • Thời gian: 2004 – 2006
  • Thông số kỹ thuật: Dài 382m; Móng cọc khoan nhồi D : 1.5m , Dầm đúc hẫng N :54m , dầm giản đơn N 24m

Cầu Kênh Ngang

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau