Cảng biển nước sâu Vũng Áng – Tỉnh Hà Tĩnh

Thi ng Cảng nước sâu Vũng Áng giai đoạn I và giai đoạn II.

Năng lực tiếp nhận tàu chở hàng tải trọng đến 50.000DWT; cao độ đáy khu đậu tàu 13m (hệ hai độ); chiều dài bến đỗ 185,5m, chiều sâu 28m.

Cảng biển nước sâu Vũng Áng - Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau