Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵnNhà xưởng gia ng cơ khí

Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

Bộ ván khuôn xe đúc hẫng, đúc khối K0 kích thước: Dài 13,5m, Rộng 21,5m, cao 3,6m

Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

Bộ ván khuôn xe đúc hẫng, đúc khối K0 kích thước: Dài 5m, Rộng 30m, cao 2,8m

Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

Xe lao dầm kích thước: Dài 72m, Rộng 6,6m, Cao 6m

Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

Máy cắt CNC

Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

Máy xấn tôn

Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

Máy CNC dùng để đột, đánh dấu, cắt góc thép V, L

Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

Dây chuyền hàn tổ hợp I, H dùng để sản xuất I, H nhà thép tiền chế

Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn\

Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

Bãi đúc dầm

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau