Thông báo tuyển dụng Phó phòng Nhân sự

Công ty cổ phần 479 Hòa Bình tuyển dụng các vị trí sau  :

Thông tin tiết vui lòng xem file đính kèm !

Thông báo tuyển dụng Phó phòng Nhân sự .

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau