Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019

Công ty cổ phần 479 Hòa Bình công bố Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm :
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau