Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần 479 Hòa Bình công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm :
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau