Gia công cơ khí sản xuất kết cấu thép

Gia công cơ khí sản xuất kết cấu thép

Gia công cơ khí sản xuất kết cấu thép

Bộ ván khuôn xe đúc hẫng, đúc khối K0 kích thước: Dài 13,5m, Rộng 21,5m, Cao 3,6m

Gia công cơ khí sản xuất kết cấu thép

Bộ ván khuôn xe dúc hẫng, đúc khối K kích thước: Dài 5m, Rộng 30m, Cao 2,8m

Gia công cơ khí sản xuất kết cấu thép

Xe lao dầm kích thước: Dài 72m, Rộng 6,6m, Cao 6m

Gia công cơ khí sản xuất kết cấu thép

Máy cắt CNC của hãng Huawei (Đài Loan) sản xuất, băng cắt rộng 3m

 Gia công cơ khí sản xuất kết cấu thép

Máy xấn tôn của hãng Kruman (Đài Loan) sản xuất

Gia công cơ khí sản xuất kết cấu thép

Máy CNC của hãng Tiachen (Trung Quốc) sản xuất, dùng để đột, đánh dấu, cắt góc thép V, L

Gia công cơ khí sản xuất kết cấu thép

Dây chuyền hàn tổ hợp I, H do hãng Hualian (Đài Loan) sản xuất, dùng để sản xuất I, H nhà thép tiền chế

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau