Công nghệ thi công dầm I, dầm SuperT

Công nghệ thi công dầm I, dầm SuperT

Công nghệ thi công dầm I, dầm SuperT

Đúc và lao dầm Super T cầu Tào, tỉnh Thanh Hóa

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau