Công nghệ thi công dầm hộp trên đà giáo

Công nghệ thi công dầm hộp trên đà giáo

Công nghệ thi công dầm hộp trên đà giáo

Thi ng dầm hộp trên đà giáo cố định cầu Kinh Thanh Đa, TP Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau