Ông NGUYỄN VĨNH LỘC


Sinh năm 1957, quốc tịch Việt Nam
2019 – nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần 479 Hòa Bình

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau