Ông LÊ VIẾT HIẾU

Chủ tịch HĐQT
                      Ông Lê Viết Hiếu-  Chủ tịch HĐQT

Sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, trường California Polytechnic State University, San Luis Obispo (Mỹ).

17/06/2021-nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

23/7/2020 – nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

04/2020 – 07/2020: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

05/2019 – 03/2020: Phó Tổng Giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

04/2018 – 04/2019: Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

1986-1996: 12/2016 – 03/2018: Phó Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

2014 – 2016: Chuyên viên Tín dụng doanh nghiệp, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau