Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP 479 Hòa Bình thông qua toàn bộ tờ trình

Ngày 20.06.2023 Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tại Hà Nội. Các nội dung trong tờ trình đã được các Quý Cổ đông đồng thuận thông qua.

Năm 2022 vừa qua trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, nền kinh tế trong nước và thế giới bị ảnh hưởng nặng nề sau Đại dịch Covid – 19 và Công ty CP 479 cũng không là ngoại lệ. Trước tình thế khó khăn, tập thể lãnh đạo Công ty đặc biệt là Tổng Giám đốc đã lựa chọn hướng đi mới trong định hướng chung, tập trung tìm kiếm việc làm, chỉ đạo và điều hành khoa học, hợp lý. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của Lãnh đạo Tổng Công ty, dưới sự lãnh đạo của HĐQT và điều hành của Ban Tổng giám đốc, với sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của tập thể CB – CNV, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình đã đạt được một số chỉ tiêu Kinh tế – Xã hội mà Đại hội đồng Cổ đông thành lập đã đề ra.

Z4475501537291 60f362e2d4dec1b2904840a41f8f6b14

Bên cạnh những kết quả đạt được, trước tình hình mới, thời cơ mới đang đặt ra cho Công ty CP 479 Hòa Bình những yêu cầu đổi mới và nhiệm vụ mới. Bước sang năm 2023 Công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, vì vậy Đại hội lần này được tổ chức nhằm đánh giá khách quan toàn diện những kết quả đạt được và những khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng và kế hoạch năm 2023, đưa Công ty phát triển ngày càng vững mạnh, đạt hiệu quả, lợi nhuận cao, đem lại việc làm ổn định, nguồn thu nhập ngày càng tăng, nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động.

Tai Đại hội, ông Lê Viết Hiếu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đọc báo cáo của HĐQT trình Đại hội; Ông Đinh Văn Thanh – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023; Ông Trần Nam Trung – Kế toán Trưởng báo cáo tài chính năm 2022, thù lao HĐQT và kế hoạch tài chính năm 2023; Bà Phạm Lâm Quỳnh Trâm – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 với một số nội dung sau:

Trong năm 2022, 479 Hòa Bình ghi nhận tổng tài sản là 1.000.401 triệu đồng, vốn chủ sở hữu 172.736 triệu đồng, doanh thu 593.363 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế 10.697 triệu đồng.

Kế hoạch năm 2023, tổng doanh thu 701,520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 19,077 tỷ đồng.

Theo đó, HĐQT và ban lãnh đạo Hòa Bình 479 đặt mục tiêu trúng thầu đạt 1.500 tỷ đồng, mở rộng các sản phẩm mới như thi công đường, cảng biển, hạ tầng đô thị, đường sắt,…Bên cạnh đó, điều chỉnh khối lượng phát hành cổ phiếu, đơn giá phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu của công ty. Đồng thời, kiện toàn và nâng cao chất lượng bộ máy, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao để ổn định và phát triển trong giai đoạn khó khăn chung của ngành.

Một số nội dung trong tờ trình đã được đại hội thảo luận, lược bỏ hay điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại và kế hoạch cho các năm tiếp theo.

Z4478923371950 76c486bb3100db23474228aefc540cfd

Kết thúc Đại hội, các nội dung đã được các Quý Cổ đông đồng thuận thông qua.

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau