Công ty cổ phần 479 hoàn thành tập huấn ATVSLĐ & khám sức khỏe định kỳ năm 2017 các công trình phía Bắc

Để đảm bảo ATVSLĐ-CLĐSNLĐ trong ng ty, từ ngày 17/6/2016 đến ngày 14/7/2017 ng ty đã ký hợp đồng với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung IV (tập huấn ATVSLĐ) và Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường GTVT (khám sức khỏe) huấn luyện ATVSLĐ và khám sức khỏe các ng trình phía Bắc do ng ty thi ng gồm ng trường cầu Đồng Khê, ng trường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, ng trường Ga đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội.

Qua đợt tập huấn ATVSLĐ Cán bộ ng nhân viên các ng trình đã nắm bắt ng tác ATVSLĐ thực tế tại từng ng trình để tăng cường ng tác ATVSLĐ hàng ngày và được cấp thẻ ATVSLĐ. ng tác khám sức khỏe ngoài việc kiểm tra sức khỏe định kỳ thì người lao động được kiểm tra kỹ lưỡng về bệnh nghề nghiệp. Nhờ phối hợp chặt chẽ với Trường cũng như Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động nên trong đợt tập huấn ATVSLĐ và khám sức khỏe định kỳ đạt chất lượng cao.

Một số hình ảnh Huấn luyện ATVSLĐ và khám sức khỏe định kỳ:

 Công ty cổ phần 479 hoàn thành tập huấn ATVSLĐ & khám sức khỏe định kỳ năm 2017 các công trình phía Bắc

 Công ty cổ phần 479 hoàn thành tập huấn ATVSLĐ & khám sức khỏe định kỳ năm 2017 các công trình phía Bắc

Tập huấn ATVSLĐ & khám sức khỏe định kỳ tại ng trường
Ga đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội

 Công ty cổ phần 479 hoàn thành tập huấn ATVSLĐ & khám sức khỏe định kỳ năm 2017 các công trình phía Bắc

Tập huấn ATVSLĐ tại ng trường cầu Đồng Khê

 Công ty cổ phần 479 hoàn thành tập huấn ATVSLĐ & khám sức khỏe định kỳ năm 2017 các công trình phía Bắc

 Công ty cổ phần 479 hoàn thành tập huấn ATVSLĐ & khám sức khỏe định kỳ năm 2017 các công trình phía Bắc

Tập huấn ATVSLĐ tại ng trường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau