Công ty cổ phần 479 Hòa Bình tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV

Ngày 21/7/2020 ng ty Cổ Phần 479 Hòa Bình kết hợp với ng ty TNHH An Toàn Lao Động PFL đã tổ chức buổi huấn luyện: Nâng cao ng tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại ng trường. Buổi huấn luyện với sự tham dự hơn 100 CBCNV. Kết thúc buổi huấn luyện mỗi CBCNV phải làm bài kiểm tra, thực hành và tất cả CBCNV đều đạt yêu cầu.

Trước mỗi ca làm việc, các ng trường của ng ty Cổ Phần 479 Hòa Bình đều phải thực hiện ng tác phổ biến các nội dung ng việc trong ca làm việc, các vấn đề và biện pháp an toàn lao động liên quan đến các nội dung ng việc đó đến toàn thể CBCNV, các đơn vị thầu phụ, nhà cung cấp… Ngoài hoạt động giám sát, thực hiện ng tác ATLĐ VSMT hàng ngày trên ng trường, Ban HSE của ng ty sẽ phối hợp với BCH ng trường tổ chức kiểm tra định kỳ hàng tuần và hàng tháng để kiểm tra, phát hiện các vấn đề tồn tại có thể gây mất an toàn, mất vệ sinh.

Nằm trong chính sách của ng ty, Ban HSE sẽ thực hiện việc huấn luyện nâng cao nhận thức về ATLĐ – VSMT định kỳ nhằm đạt mục tiêu không để xảy ra tai nạn lao động gây ảnh hưởng chung đến hoạt động kinh doanh của ng ty.

Một số hình ảnh:

Công ty cổ phần 479 Hòa Bình tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV

Công ty cổ phần 479 Hòa Bình tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV

Công ty cổ phần 479 Hòa Bình tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV

Hoàng Dũng – Marketing

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau