Công trình ngăn mặn – Đò Điểm – Hà Tĩnh

  • Nguồn vốn: Vốn trái phiếu
  • Giá trị ng ty 479 thực hiện: 64539 triệu đồng
  • Thời gian: 2003 – 2008
  • Thông số kỹ thuật: Dài 266m; Gồm 16 cửa van + 1 âu thuyền & cầu giao thông 266m. Móng cọc 40×40.

Công trình ngăn mặn - Đò Điểm - Hà Tĩnh

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau