Cầu Bằng Giang – Cao Bằng

  • Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ
  • Giá trị ng ty 479 thực hiện: 47100 triệu đồng
  • Thời gian: 2004 – 2006
  • Thông số kỹ thuật: Dài 162m; Móng cọc khoan nhồi D : 1.2m & 1.5m , Dầm đúc hẫng N :64m , khổ cầu B 27m

Cầu Bằng Giang - Cao Bằng

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau