VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình (HB479) thuộc Tập đoàn xây dựng Hòa Bình là đơn vị chuyên ngành thi công Cầu & Cảng. Được thành lập từ tháng 3 năm 1979 với tên gọi Công trường 079 thuộc Cục Công trình I.

CÔNG TRÌNH – DỰ ÁN TIÊU BIỂU

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG