Thông báo tuyển dụng tháng 4/2023

Công ty cổ phần 479 Hòa Bình tuyển dụng các vị trí sau  :

1. Phó phòng Nhân sự phụ trách về mảng hành chính ; 01 người
2. Phó phòng Nhân sự phụ trách về mảng nhân sự : 01 người
3. Cán bộ an toàn làm việc tại công trường ( Hse) : 02 người
4. Cán bộ kỹ thuật làm việc tại công trường ( Hse) : 08 người

Thông tin tiết vui lòng xem file đính kèm !

TB tuyển dụng Phó phòng Nhân sự

TB tuyển dụng Cán bộ Kỹ thuật.

Thông tin chi tiết
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thông tin chi tiết
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận – tỉnh Cà Mau