DANH MỤC MENU
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN >
Các công trình tiêu biểu đã thực hiện
Tin đăng ngày: 28/4/2020 - Xem: 1667
 

Tên công trình - Địa điểm

Địa điểm

Chủ đầu tư

Giá trị hợp đồng

(vnđ)

Phạm vi công việc

Thông số

kỹ thuật

Cầu Quán Hàu

(12/1996-10/2000)

Tỉnh Quảng Bình

Ban Quản lý dự án 85

51.675.323.000

Nhà thầu chính

Chiều dài cầu L=549m; Móng CKN D=1,3m; dầm đúc hẫng khẩu độ 102m

Cảng Vũng Áng

(12/1998-08/2000)

Tỉnh Hà Tĩnh

Ban Quản lý dự án 85

53.868.780.000

Nhà thầu chính

Chiều dài bến 270m;  móng CKN D=1,5m

Cầu Tân Đệ

(11/1999-11/2001)

Tỉnh Nam Định

Ban Quản lý dự án 18

44.000.000.000

Nhà thầu chính

Chiều dài cầu L=1068m;

Móng CKN D=1,5m; dầm đúc hẫng khẩu độ 120m.

Cầu Nhật Lệ

(6/2002-5/2004)

Tỉnh Quảng Bình

Ban Quản lý dự án

Quảng Bình

41.074.649.159

Nhà thầu chính

Chiều dài cầu L=636m;

Móng CKN D=1,5m; dầm đúc hẫng khẩu độ 90m; dầm đúc trên đà giáo nhịp 35m

Cầu Bằng Giang

(8/2003-02/2005)

Tỉnh Cao Bằng

Ban Quản lý dự án

6

42.186.773.000

Nhà thầu chính

Chiều dài cầu L=162m;

Móng CKN D=1,5m; dầm đúc hẫng khẩu độ 64m.

Cầu Nam Định

(3/2005-01/2007)

Tỉnh Nam Định

Ban Quản lý dự án

18

20.000.000.000

Nhà thầu chính

Móng CKN D=1,5m; dầm đúc hẫng khẩu độ 90m,

dầm superT 40m.

Công trình ngăn mặn Đò Điểm

(10/2003-2008)

Tỉnh Hà Tĩnh

Ban QLDA Thủy lợi 4

62.308.782.900

Nhà thầu chính

Gồm 16 cửa van, 01 âu thuyền, cầu giao thông 266m, móng cọc BTCT 40x40cm

Cầu Cửa Sót

(02/2008-08/2011)

Tỉnh Hà Tĩnh

Ban Quản lý dự án

Hà Tĩnh

88.463.929.000

Nhà thầu chính

Chiều dài cầu L=489m;

Móng CKN D=1,5m; dầm đúc hẫng khẩu độ 90m;

dầm superT 40m.

Cầu Pá Uôn

(01/2007-06/2010)

Tỉnh Sơn La

Ban Quản lý dự án 1

120.853.147.079

Nhà thầu phụ

Chiều dài cầu L=918m; trụ cầu cao 98m (cao nhất Việt Nam); Móng CKN D=2m; dầm đúc hẫng khẩu độ 130m.

Cầu Rạch Mọp

(10/2006-08/2010)

Tỉnh Sóc Trăng

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

96.155.751.262

Nhà thầu chính

Chiều dài cầu L=322m; Móng CKN D=1,5m; dầm đúc hẫng khẩu độ 90m; dầm dự ứng lực I 33m.

Cầu Hàm Luông

(01/2007-4/2010)

Tỉnh Bến Tre

Ban Quản lý dự án 7

184.082.426.000

Nhà thầu phụ

Chiều dài cầu L=1277m; Móng CKN D=2m, sâu 90m; dầm đúc hẫng khẩu độ 150m (dài nhất Việt Nam); 16 nhịp dầm superT 40m.

Cầu Phú Long

(11/2008-11/2011)

TP. Hồ Chí Minh

Khu QLGT đô thị số 3

80.455.670.521

Nhà thầu chính

Chiều dài cầu L=950m; Móng CKN D=1,5m, sâu 86m; dầm đúc hẫng khẩu độ 120m; dầm hộp DƯL đúc trên đà giáo 40m.

Cầu Bến Thủy II

(4/2010-9/2012)

Tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh

Ban Quản lý dự án 85

212.555.431.264

Nhà thầu chính

Chiều dài cầu L=996m; Móng CKN D=1,5-2m; dầm đúc hẫng khẩu độ 120m.

Cầu Sông Lô

(12/2010-3/2013)

Tỉnh Phú Thọ

VEC

- POSCO

91.010.279.000

Nhà thầu phụ

Chiều dài cầu L=815m; Móng CKN D=1,5m; dầm đúc hẫng khẩu độ 110m; dầm DƯL chữ I 40m.

Cầu Đò Lèn

(11/2011-4/2013)

Tỉnh Thanh Hóa

Ban Quản lý dự án 1 Thanh Hóa

88.334.361.000

Nhà thầu chính

Chiều dài cầu L=209m; Móng CKN D=1,0m; dầm DƯL chữ I 33m.

Cầu Nguyễn Tri Phương

(6/2011-4/2013)

TP. Đà Nẵng

Ban Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng

88.059.683.274

Nhà thầu phụ

Chiều dài cầu L=789m; Móng CKN D=1,2m; dầm đúc hẫng khẩu độ 75m; dầm superT 40m; dầm bản 24m.

Cầu Hòa Phước

(7/2012-11/2013)

TP. Đà Nẵng

Ban Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng

74.221.343.147

Nhà thầu phụ

Chiều dài cầu L=830m; Móng CKN D=1,2-1,5m; dầm đúc hẫng khẩu độ 75m; dầm DƯL chữ I 42m.

Cầu Phó Sinh II

(01/2010-

12/2013)

Tỉnh Bạc Liêu

Ban Quản lý dự án 7

112.588.263.000

Nhà thầu chính

Chiều dài cầu L=417m; Móng CKN D=1,5m; dầm đúc hẫng khẩu độ 63m; dầm DƯL 33m.

Cầu Tân Vũ -Lạch Huyện

(8/2015 - 5/2017)

TP.  Hải Phòng

Ban Quản lý dự án 2

246.784.332.239

Nhà thầu phụ

Chiều dài cầu L=5,44 km; Móng cọc ống thép SPSP D=1,5m, sâu 54m; dầm đúc hẫng khẩu độ 150m, dầm hộp DƯL đúc sẵn lắp ghép.

Cầu Giao Thủy

(3/2015-11/2016)

Tỉnh Quảng Nam

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam

101.804.251.000

Nhà thầu chính

Chiều dài cầu L=1023,35m; Móng CKN D=1,2-1,5m; dầm đúc hẫng khẩu độ 90m; dầm Super T 38,3m.

Cầu Sông Chà (Gói thầu J2 – Dự án Xây dựng đường cao tốc Bến Lức -  Long Thành)

(04/12/2015-)

TP. Hồ Chí Minh

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

109.559.520.000

Nhà thầu phụ

Chiều dài cầu L=817m; Móng CKN D=1,8m, sâu 90m; dầm đúc hẫng khẩu độ 100m;

dầm DƯL superT 38,2m.

Cầu Cửa Đại

(11/2010-12/2014)

Tỉnh Quảng Nam

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

396.178.613.700

Nhà thầu phụ

Chiều dài cầu L=1.482m, rộng 25,2m; Móng CKN D=2m, sâu 83m; cầu chính dầm đúc hẫng khẩu độ 150m (dài nhất Việt Nam).

Cầu Năm Căn

(8/2012-6/2014)

Tỉnh Cà Mau

Ban Quản lý dự án đường

Hồ Chí Minh

198.256.132.678

Nhà thầu phụ

Chiều dài cầu L=817m; Móng CKN D=1,8m, sâu 90m; dầm đúc hẫng khẩu độ 100m;

dầm DƯL superT 38,2m.

Cầu An Hữu

(7/2013-

01/2015)

Tỉnh Tiền Giang

Ban Quản lý dự án 6

67.345.429.727

Nhà thầu chính

Chiều dài cầu L=382m; Móng CKN D=1-1,5m, sâu 68m; dầm đúc hẫng khẩu độ 78m; dầm DƯL I 33m.

Gói thầu số 3A: XD cầu Kỳ Lam - Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

(5/2013-3/2015)

Tỉnh Quảng Nam

Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

53.457.678.832

Nhà thầu phụ

Chiều dài cầu L=1044,7m; Móng CKN D=1,5m, sâu 69m; dầm đúc hẫng khẩu độ 100m; dầm DƯL superT.

Cầu Sông Tào

(10/2013-10/2014)

Tỉnh Thanh Hóa

Ban Quản lý dự án 1 Thanh Hóa

127.009.666.126

Nhà thầu phụ

Chiều dài cầu L=537,2m; Móng CKN D=1,2m, sâu 50m; cọc BTCT 45x45cm; dầm DƯL superT 30-38m.

Cầu Hòa Trung

(03/8/2015-31/12/2015)

Tỉnh Cà Mau

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

75.440.423.000

Nhà thầu phụ

Chiều dài cầu L=848m; Móng CKN D=1,2-1,5m, dầm Super T 40m, nhịp đúc hẫng (60+90+60)m.

Cảng Quốc tế The Vissai Nghi Thiết

(05/2016 – 10/2017)

Tỉnh Nghệ An

Công ty CP Xi măng

Sông Lam

 

62.736.183.000

Nhà thầu phụ

Cảng Quốc tế The Vissai Nghi Thiết do Công ty cổ phần 479 tham gia xây dựng. Chiều dài bến đỗ 300m, đảm bảo tàu 70.000 tấn ra vào thuận lợi.

Công nghệ thi công gồm: bến cập tàu dài 300m, móng bằng cọc ống thép D=1m, L=45m; Trụ đỡ băng tải, móng bằng cọc bê tông dự ứng lực D800, L=40m, dầm SupperT 38,2m.

 

Cầu Đồng Khê

(12/2013-11/2016)

TP. Hải Phòng

Ban Quản lý dự án

Hải Phòng

252.101.148.044

Nhà thầu phụ

Chiều dài cầu L=543,2m; Móng CKN D=1,2-1,5m; dầm đúc hẫng khẩu độ 100m.

Công trình dự án khác:
Xưởng Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn (20/10/2021)
Công trình cầu Vĩnh Ninh - tỉnh Lâm Đồng (27/10/2020)
Công trình cầu đường sắt - tỉnh Bình Định (14/09/2021)
Công trình cầu Cống Mười - tỉnh Quảng Bình (17/10/2021)
Khu đô thị Bảo Ninh 1 - tỉnh Quảng Bình (12/10/2021)
Công trình cầu Cầu Hôn - TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (11/10/2021)
Công trình đóng cọc điện gió Tân Thuận - tỉnh Cà Mau (12/10/2021)
Công trình Nhiệt điện Sông Hậu 1 - tỉnh Hậu Giang (22/06/2020)
Cống Vàm Nhựa - tỉnh Bến Tre (27/01/2021)
Cống Kênh Trục - tỉnh Bến Tre (27/01/2021)
Cầu An Hòa - tỉnh Tây Ninh (9/8/2021)
Cầu KaLong 2 - tỉnh Quảng Ninh (9/8/2021)
Công trình cầu Vân Tiên - tỉnh Quảng Ninh (9/8/2021)
Các công trình đang thực hiện (11/5/2020)
Các công trình tiêu biểu đã thực hiện (28/4/2020)
VIDEO CLIPS
LIÊN KẾT NHANH
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức - Sự kiện | Năng lực Công ty | Công trình dự án | Quan hệ cổ đông | Tuyển dụng  

Công ty cổ phần 479 Hòa Bình
Trụ sở chính: Tầng 20 Tòa nhà Peakview Tower, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội; Email: hoabinh479s@gmail.com; Số điện thoại: 02432016295

VP TP. HCM: số 61 đường 406, Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. HCM; Email: tchc479@gmail.com
VP TP. Vinh: số 54 Nguyễn Du, P. Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An
 
 
Chat hỗ trợ
Chat ngay

02432016295